COMPLIANCE AUDIT

Şirketin veya markanın oluşturduğu standardın
sahada ne derece uygulandığının ölçülmesi
Merchandising,
Uygun Ekipman kullanımı,
Teknik Servis performansı
Diğer saha hizmetleri performansı